Služby

Poskytované služby

 • Diagnostická, léčebná a preventivní péče
 • Pravidelné preventivní prohlídky pro dospělé a dorost
 • Odběry krve a biologického materiálu
 • Ošetření drobných poranění
 • Vyšetření stolice na skryté krvácení
 • Vyšetření EKG a popis křivky
 • Očkování dle očkovacího kalendáře i na žádost pacienta
 • Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku
 • Měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika
 • Rehabilitační péče 
 • Posouzení zdravotní způsobilosti
 • Předoperační vyšetření
 • Návštěvní služba

Vybavení ordinace

 • Ultrazvuk 
 • EKG 
 • Tlakový Holter pro ambulantní  monitorování krevního tlaku
 • Glukometr na měření hladiny cukru v krvi, měření glykovaného hemoglobinu
 • Přístroj na stanovení INR pro měření krevní srážlivosti (při užívání warfarinu)
 • Přístroj na stanovení CRP, který napomáhá diagnostice zánětlivých stavů
 • Rehabilitační vybavení: léčebný ultrazvuk, elektroléčba, magnetoterapie
 • Prstový pulzní oxymetr, přístroj pro měření saturace krve kyslíkem
 • Otoskop pro vyšetření zvukovodu a bubínku 
 • Infúzní analgetická léčba

Akreditované zdravotnické zařízení

 • Naše ordinace je akreditované pracoviště pro předatestační přípravu v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • V  roce 2022 budeme vypisovat výběrové řízení na pozici lékař - rezident, v případě zájmu nás prosím včas kontaktujte. 

Pracovně lékařské služby pro firmy

 • Vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců
 • Cílená vyšetření zaměstnanců dle rizika při pracovním zařazení (řidiči, svářeči apod.)
 • Očkování na žádost zaměstnavatele