Ceník

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření pro vstup do zaměstnání

600 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

600 Kč

Vyšetření pro řidiče důchodce

400 Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz

500 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářeč)

600 Kč

Předoperační vyšetření před interrupcí

700 Kč

Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem

250 Kč

Vyšetření pro držení střelných zbraní

600 Kč

Výpis z dokumentace do 10 pracovních dnů 

200 Kč

Výpis z dokumentace na počkání 

Administrativní výkon; sepsání lázeňského návrhu pro samoplátce

400 Kč

200 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu

300 Kč

Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky

300 Kč

Potvrzení scopnosti brigády pro studenty

150 Kč

EKG s popisem

150 Kč

Aplikace očkovací látky mimo povinný očkovací kalendář

200 Kč

Injekce i.m./s.c./i.d.

Vyšetření okultního krvácení ve stolici mimo preventivní programy

Stanovení C-reaktivního proteinu pro samoplátce

Celkové vyšetření lékařem pro samoplátce

Cílené vyšetření lékařem pro samoplátce

Kopírování, 1 strana 

130 Kč

400 Kč

200 Kč

1000 Kč

500 Kč

5 Kč

Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)