Ceník

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření pro vstup do zaměstnání

500 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

500 Kč

Vyšetření pro řidiče důchodce

400 Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz

500 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářeč)

500 Kč

Předoperační vyšetření před interrupcí

600 Kč

Vyšetření pro lázně u samoplátců s lázeňským návrhem

250 Kč

Vyšetření pro držení střelných zbraní

500 Kč

Výpis z dokumentace

200 Kč

Administrativní výkon; sepsání lázeňského návrhu

200 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu

200 Kč

Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky

300 Kč

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu

200 Kč

Potvrzení scopnosti brigády pro studenty

150 Kč

EKG s popisem

150 Kč

Aplikace očkovací látky mimo povinný očkovací kalendář

200 Kč

Injekce i.m./s.c./i.d.

130 Kč

Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)