Ceník

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření pro vstup do zaměstnání

600 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

600 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz senioři

400 Kč

Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářeč)

600 Kč

Předoperační vyšetření pro samoplátce

800 Kč

Vyšetření pro držení střelných zbraní

600 Kč

Výpis z dokumentace do 10 pracovních dnů 

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání 

Vyšetření před nástupem do lázní pro samoplátce

500 Kč

800 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu

500 Kč

Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky

500 Kč

Potvrzení schopnosti brigády pro studenty

200 Kč

EKG s popisem

300 Kč

Aplikace očkovací látky mimo povinný očkovací kalendář

300 Kč

Injekce i.m./s.c./i.d.

Vyšetření okultního krvácení ve stolici mimo preventivní programy

Stanovení C-reaktivního proteinu pro samoplátce

Celkové vyšetření lékařem pro samoplátce

Cílené vyšetření lékařem pro samoplátce

Administrativní  výkon (např. potvrzení pro ÚP, atp.)

Kopírování, 1 strana 

300 Kč

400 Kč

200 Kč

1000 Kč

600 Kč

300 Kč

5 Kč

Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)