Vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo v oboru VPL

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici lékař - rezident v oboru všeobecné praktické lékařství

Přihlášky můžete zasílat na adresu ordinace.

Náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, sekce rezidenční místa. 

Termín pro podání přihlášek: 11.7.2022 - 5.8.2022