Výběrové řízení - lékař rezident

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici lékař - rezident v oboru všeobecné praktické lékařství

Přihlášky můžete zasílat na adresu ordinace. Náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, sekce rezidenční místa. 

Termín pro podání přihlášek je 21.10.2019 - 5.11.2019.