Protestní akce praktických lékařů

Vážení pacienti, rádi bychom informovali o probíhajících celorepublikových protestech praktických lékařů.

Tento protest vznikl na základě vyvíjeneho tlaku ze strany EET, elektronických receptů, omezování preskripce a neodpovídajícího finančního ohodnocení atd., nicméně je potřeba si uvědomit, že na prvním místě jde o vás, o pacienty. Praktických lékařů je nedostatek a stávající vývoj bohužel zhorší dostupnost a kvalitu poskytované péče.

Sami víte, jaké spektrum služeb poskytujeme. Naše ordinace je plně vybavená veškerými dostupnými přístroji, poskytujeme rehabilitační léčbu, očkování, jezdíme za pacienty domů, atd. Abychom udrželi chod ordinace bez rizika snížení kvality poskytované péče a nemuseli odmítat nové pacienty, otevřeli jsme za vlastní náklady novou ordinaci. Bohužel tomu na mnoha místech, hlavně na venkově není, a praktický lékař zcela chybí nebo je důchodového věku a chystá se skončit.

Děláme to rádi, protože nás naše práce baví a naplňuje. Opravdu. Je ale neakceptovatelné a urážející, jakým způsobem je s námi, jako s praktickými lékaři jednáno jednáno. Kolik už toho bylo slíbeno a nedodrženo. Z tohoto důvodu s tímto protestem plně sympatizujem a souhlasíme.